Webinars

במיוחד בשבילכם - תכנים מקצועיים, חדשניים עם הרבה שיתוף במידע וידע!

 פורום הפועל כבר 20 שנים בשיתוף והקנייה של ידע ומידע ISCMA בכל תחום ניהול שרשרת האספקה, רכש ולוגיסטיקה לאור התקופה המאתגרת התארגנו כבר עם תחילת משבר הקורונה לוובינרים חשובים ובעלי ערך עבורכם במיוחד

הוובינרים מתקיימים לפחות אחת לשבוע בדר"כ בימי שני – מומלץ להשתתף!
אשמח לדעת אילו נושאים חשובים לכם שנקיים וובינרים

ניתן לשלוח  navit@adar-yoz.net – למייל