וועידת ישראל ה24 לניהול שרשרת האספקה -11.3.2024

https://ws.eventact.com/israel2024chainmanagementhttps://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=568093&token=7392e42a6aef0d415f85c77432828df7

ארועים נוספים