ניהול ספקים על פי "מודל הפינה בחדר העגול"

פינה בחדר עגול – A corner in a Round Room זירת קרבות האגרוף הינה מרובעת והדרך הטובה ביותר להכניע את היריב הינה להכניסו לפינה ולהכות בו עד שייכנע. הפינה בזירה הינו מקום ממנו קשה ליריב להימלט וקל לחבוט בו. ברוח זירת הקרב "מודל הפינ ה" )זכויות היוצרים שייכים לחזי בסוק מי שהיה לי הכבוד שיהיה […]