אנו מברכים כל אחת ואחד מכם על הצטרפותכם לאלפי המעיינים והמשתמשים באתר האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה ISCMA. הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן לפני גלישתכם לאתר. כניסתכם לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש בו. גלישה באתר מהווה גם הסכמה מפורשת של כל גולש/ת לעמוד בכללי ההתנהגות וההתנהלות הראויים על פי כל דין והמפורטים להלן. תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

אתר ISCMA הוקם לרווחת חבריה (להלן: "חברי ISCMA") והקהל הרחב, מתוך מחשבה כי אתר פעיל ודינאמי הוא הכרח למציאות העסקית היומיומית. מטרתנו היא לספק לכם כלי עבודה לשימוש שוטף שיהפוך לחלק אינטגראלי מההתנהלות העסקית שלכם.

 

קוד וסיסמה

ישנם חלקים באתר שהם לשימוש חברי ISCMA  בלבד. השימוש בחלקים אלו אפשרי באמצעות  קוד וסיסמה אישיים של חבר ISCMA. אין להעביר את הקוד והסיסמה לאחר.

 

המידע באתר

החומרים המופיעים באתר נועדו לספק מידע רלבנטי למגזר העסקי בישראל ובחו"ל במספר רב של תחומים, כגון: שרשרת האספקה, לוגיסטיקה, רכש, תכנון, ייצור סקירות, וכו'. אנו עושים מאמצים רבים על מנת שהאתר יהיה מעודכן כל הניתן. נשמח לקבל כל הערה או עדכון במייל למנהלת האתר.

אדר יוזמות הינה חברת הניהול של האיגוד הישראלי לניהול שרשרת האספקה ISCMA, האתר מכיל, בין היתר, מידע ונתונים ממקורות חיצוניים. אדר יוזמות תעשה כמיטב יכולתה על מנת לעדכן מידע זה מעת לעת. יחד עם זאת מובהר בזאת, כי אינה  אחראית לטיב תוכנו ו/או לאמיתותו של מידע כאמור.

יובהר כי במקרים של אזכור חוקים, תקנות וכדומה, הנוסח המחייב הינו הנוסח הרשמי המפורסם ברשומות.

כמו כן, ניתן למצוא באתר תכנים (כגון מאמרים, הזדמנויות עסקיות, מודעות), אשר אדר יוזמות אינו אחראית לטיב התכנים ו/או לאמיתותם של תכנים אלו.

זכויות יוצרים

אין לעשות שימוש לרבות שכפול ו/או העתקה ו/או חיבור באמצעות לינקים, בחומרים המופיעים באתר מבלי קבלת רשות מראש ובכתב מבעלי זכות הקניין.

אדר יוזמות / ISCMA הינה הבעלים של זכויות היוצרים של האתר, לרבות הלוגו, עיצובו, תכנונו, עיבוד החומרים והצגתם, למעט המאמרים פרי עטם של  מחברים המתפרסמים באתר.

 

שונות

אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון. כבל מקרה של סתירה בין תקנון זה לבין הוראות המופיעות בכל מקום אחר, הוראות התקנון על העליונה, אלא אם כן צוין אחרת באופן מפורש.

מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש בו, לפי  שיקול דעתה הבלעדי. מנהלת האתר רשאית להסיר תכנים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדית, מבלי להודיע  על כך מראש ומבלי לנמק את החלטתה.

על תקנון זה חל הדין הישראלי. סמכות שיפוט מקומית נתונה לבתי המשפט בתל אביב.

לשאלות ו/או הבהרות ו/או  תלונות ניתן לפנות למנהלת האתר בטל' 9702990 – 03.