וועידת ישראל ה-23 לניהול שרשרת האספקה

ISCMA - הכנס השנתי

רשמים מכנס ISCMA 2023

כנסים משנים קודמות